Eigen Bijdrage

Voor elk verleend kraamzorg uur bent u een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. Deze word elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2022 is dit vastgesteld op € 4,70 per uur.
Afhankelijk van uw verzekering kan het zijn dat u de eigen bijdrage heeft meeverzekerd in uw polis. Controleer hiervoor altijd uw polis.