Bbyzorg is HKZ gecertificeerd!

Home

 
Privacy- en klachten reglement

Privacy Reglement

Bby Zorg hanteert een privacy reglement voor persoonsgegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. De termijn om deze persoonsgegevens te bewaren is bij Bby Zorg vastgesteld op tien jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd.


Klachten Reglement

Klachten van cliënten worden behandeld conform het klachten reglement van Bby Zorg. Een klacht over de uitvoering van de zorg kunt u het beste meteen bij ons melden zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing

Een oplossing die voor u verder niet uw kraamweek moet verpesten. Mocht u na dit gedaan te hebben het gevoel hebben niet naar tevredenheid te zijn geholpen, kunt u dit schriftelijk melden bij de directie van Bby Zorg. Uw klacht wordt dan verder in behandeling genomen.De website is voor het laatst bijgewerkt op 18 Jul 2017